Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2013

footloose18
„Życzę Ci wystarczająco słońca, żeby utrzymywało twoje nastawienie jasnym.
Życzę Ci wystarczająco deszczu, żebyś doceniał słońce.
Życzę Ci wystarczająco szczęścia, żebyś miał żywego ducha.
Życzę Ci wystarczająco trosk, żeby najmniejsze przyjemności w życiu stawały się dużo większe.
Życzę Ci wystarczająco dużo pieniędzy, żebyś zaspokoił swoje pragnienia.
Życzę Ci wystarczająco przegranych, żebyś docenił wszystko, co posiadasz.
Życzę Ci wystarczająco powitań, żebyś przecierpiał ostateczne "do widzenia"...
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaSursumCorda SursumCorda
footloose18
0951 e0b3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazapachsiana zapachsiana

February 14 2013

footloose18
Reposted fromerjoten erjoten viapolglosem polglosem
footloose18
Play fullscreen
  ♥♥♥ x150!
Reposted fromIriss Iriss viapolglosem polglosem
footloose18
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viapolglosem polglosem
footloose18
footloose18
footloose18
9453 5655
Reposted fromkropki kropki viapolglosem polglosem
footloose18
W słuchawkach czuję się bezpieczniej
Reposted frompanopticon panopticon viapolglosem polglosem
footloose18
0184 9321
Reposted fromcygaretka cygaretka viapolglosem polglosem
footloose18
0712 9b96
Reposted fromcorvax corvax viapolglosem polglosem
footloose18
9287 2c5a
Reposted fromperseweracje perseweracje viaminiatura miniatura
footloose18
3359 5ccf
Reposted frominsect insect viaraindrops raindrops
footloose18
6929 9b7e
Reposted fromsomeday42 someday42 viaminiatura miniatura

February 11 2013

footloose18

February 08 2013

footloose18
2361 e899
Reposted fromthegirl thegirl viaminiatura miniatura
footloose18
Jestem zmęczona.
Psychicznie i fizycznie.
Zmęczona, dociekaniem prawdy,
zmęczona udawaniem,
wszystko jest w porządku.
— chargin
Reposted fromchargin chargin viacytaty cytaty
footloose18
3920 cefa
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaminiatura miniatura

February 01 2013

footloose18
Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć na świecie.
— Mahatma Gandhi, najważniejszy z cytatów.
Reposted frommarysia marysia viaSursumCorda SursumCorda
footloose18
4754 79e1 500
Reposted fromgreengables greengables viaraindrops raindrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl